Trắc nghiệm Địa Lí 12: (có đáp án) Bài tập Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

  • 1750 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Tây Nguyên chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Tây Nguyên chủ yêu là cây công nghiệp lâu năm: Cà phê, cao su, chè, dâu tằm, hồ tiêu.


Câu 2:

Vùng nông nghiệp nào dưới đây có hướng chuyên môn hoá là cây thực phẩm, các loại rau cao cấp, cây ăn quả?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Nhờ có một mùa đông lạnh => ĐBSH có thể phát triển chuyên môn hóa các loại cây thực phẩm, đặc biệt là các loại rau cao cấp, cây ăn quả.


Câu 3:

Nhóm nhân tố nào sau đây tạo nên nền chung của sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Sự phân hoá các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tạo ra nền chung cho sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp:

- Vùng trung du, miền núi -> phát triển các mô hình nông  + Lâm nghiệp, trồng các cây lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn.

- Đồng bằng -> trồng cây lương thực, thực phẩm, nuôi gia cầm, gia súc nhỏ (lợn), thuỷ sản.


Câu 4:

Vùng tập trung số lượng trang trại nhiều nhất nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Vùng tập trung số lượng trang trại nhiều nhất nước ta là: Đồng bằng sông Cửu Long (năm 2005 có 56.582 trang trại).


Câu 5:

Tây Nguyên không phải là vùng

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Tây Nguyên có các cao nguyên badan rộng lớn, màu mỡ ở các độ cao khác nhau =>  Nhận xét: Tây Nguyên có  nhiều đất đỏ đá vôi và đất xám bạc màu trên phù sa cổ => Sai (đây là đặc điểm của vùng ĐNB).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận