Trắc nghiệm Địa Lí 12 (có đáp án) Tổng kết chương I – Địa lí tự nhiên

  • 2417 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Trung Quốc?

Xem đáp án

Đáp án A

B1. Nhận dạng kí hiệu đường biên giới quốc gia trên đất liền (xem trang 3 kí hiệu chung).

B2. Xác định khu vực ngã 3 đường biên giới: Việt Nam – Lào – Trung Quốc trên bản đồ trang 4 – 5.

=> Xác định được tỉnh nằm ở khu vực ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Trung Quốc (hay có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc) là: Điện Biên


Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết hệ thống sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án A

B1. Quan sát bản đồ thể hiện cơ cấu diện tích lưu vực của các hệ thống sông nước ta.

B2. Hệ thống sông Hồng có diện tích lưu vực lớn nhất (21,91% trong tổng diện tích lưu vực các hệ thống sông)


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, tỉnh có nhiệt độ trung bình tháng 1 cao nhất là

Xem đáp án

Đáp án B

B1. Quan sát bản đồ thể hiện nhiệt độ trung bình tháng 1 ở nước ta và đọc bảng kí hiệu phân tầng màu nhiệt độ.

B2. Xác định vị trí 4 tỉnh đề ra cho, kết hợp quan sát kí hiệu nền nhiệt độ tháng 1, thấy được:

Vào tháng 1: Hà Nội và Móng Cái có nhiệt độ từ 14 – 180C;  Huế có nhiệt độ khoảng 200C; TP. Hồ Chí Minh có nhiệt độ trên 240C

=> TP. Hồ Chí Minh có nhiệt độ trung bình tháng 1 cao nhất


Câu 4:

Hạn chế của vị trí địa lí nước ta là

Xem đáp án

Đáp án A

Nước ta nằm trong vùng có nhiều thiên tai như bão (các cơn bão nhiệt đới), lũ, hạn hán thường xảy ra hằng năm nên cần có các biện pháp phòng chống tích cực và chủ động.

=> Đây là khó khăn/ hạn chế của vị trí địa lí nước ta


Câu 5:

Hướng địa hình chủ yếu của vùng núi Đông Bắc là

Xem đáp án

Đáp án B

Vùng núi Đông Bắc có địa hình chủ yếu hướng vòng cung với 4 cánh cung lớn là Sông Gâm, Ngân Sơn,  Bắc Sơn, Đông Triều


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận