Trắc nghiệm Địa Lí 12: (có đáp án) Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

  • 1826 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Tây Nguyên tiếp giáp với: Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia => Đây là vùng duy nhất của cả nước không giáp biển => Nhận xét A không đúng.


Câu 2:

Cây chè được trồng nhiều nhất ở các tỉnh nào của Tây Nguyên?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Cây chè là loài cây cận nhiệt, thích hợp với điều kiện khí hậu mát mẻ ở các cao nguyên trên 1000 m thuộc Lâm Đồng, Gia Lai.


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh nào sau đây tiếp giáp Lào và Campuchia?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 28:

B1. Xác định kí hiệu ranh giới đường biên giới trên bộ của Tây Nguyên và tên các quốc gia tiếp giáp.

B2. Chỉ ra được:

- Tỉnh tiếp giáp với Lào và Campuchia là Kon Tum

- Các tỉnh còn lại: Gia Lai, Đắc Lắk, Đăk Nông tiếp giáp với Cam-pu-chia.

=> Loại đáp án A, C, D.


Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tuyến đường nào nối Đông Bắc Campuchia và Tây Nguyên với cảng Quy Nhơn?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

B1. Quan sát kí hiệu cảng và đường quốc lộ ở Atlat trang 3.

B2. Xác định vị trí cảng Quy Nhơn => Tuyến quốc lộ nối Tây Nguyên, Đông Bắc Campuchia với cảng Quy Nhơn là quốc lộ 19.


Câu 5:

Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Tây Nguyên là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Cà phê là cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Tây Nguyên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận