Trắc nghiệm Địa Lí 12: (có đáp án) Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

  • 1423 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Các bộ phận của vùng biển nước ta thứ tự từ đất liền ra biển là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Các vùng biển nước ta bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa.


Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây đúng với nguồn lợi sinh vật biển nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Nguồn lợi sinh vật biển nước ta phong phú, giàu thành phần loài. Nhiều loài có giá trị kinh tế cao, một số loài quý hiếm.


Câu 3:

Chim yến (loài chim cho yến sào là mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao) tập trung nhiều trên các đảo đá ven bờ ở

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Nam Trung Bộ có nhiều chim yến - tổ yến (yến sào) là mặt hàng xuất khẩu giá trị cao.


Câu 4:

Loại khoáng sản có giá trị cao và tập trung nhiều ở  vùng thềm lục địa nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Vùng thềm lục địa nước ta có tích tụ dầu, khí, với nhiều mỏ tiếp tục được phát hiện, thăm dò và khai thác.


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết các bãi biển ở nước ta theo tứ tự từ Bắc vào Nam là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đọc tên các bãi biển từ Bắc vào Nam, gồm: Cửa Lò, Mỹ Khê, Quy Nhơn, Nha Trang, Mũi Né.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận