Trắc nghiệm Địa Li 12 Thiên nhiên phân hóa đa dạng - có đáp án

  • 3558 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc – Nam là do

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc – Nam là do: hình dạng kéo dài theo kinh tuyến của lãnh thổ nước ta.


Câu 2:

Thiên nhiên nước ta có sự khác nhau giữa phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam không phải do sự khác nhau về

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Thiên nhiên nước ta có sự khác nhau giữa phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam không phải do sự khác nhau về lượng mưa.


Câu 3:

Nguyên nhân chính làm phân hóa thiên nhiên nước ta theo Bắc – Nam là do sự phân hóa của

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Nguyên nhân chính làm phân hóa thiên nhiên nước ta theo Bắc – Nam là do sự phân hóa của khí hậu.


Câu 4:

Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra) đặc trưng cho vùng khí hậu

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra) đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.


Câu 5:

Nền khí hậu nhiệt đới thể hiện ở nhiệt độ trung bình năm trên

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Nền khí hậu nhiệt đới thể hiện ở nhiệt độ trung bình năm trên 20°C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

lehuong
07:15 - 13/12/2020

câu 38 B

Thiên Yết Nguyễn
20:11 - 04/01/2022

38C 39A chứ..trong sách ghi rõ luôn
38 là tác động của gm với hướng của dãy núi
39 thì câu A sai là do vùng núi cao TB thì ôn đới chứ nhiệt đới gm ở chỗ thấp mà