Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 17 (có đáp án): Mối quan hệ giữa gen và ARN

  • 1968 lượt thi

  • 49 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tên gọi đầy đủ của phân tử ARN là

Xem đáp án

Đáp án C

Tên gọi đầy đủ của phân tử ARN là Axit ribônuclêic


Câu 2:

Các nguyên tố hóa học ở trong thành phần cấu tạo ARN là

Xem đáp án

Đáp án A

ARN cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O, N và P


Câu 3:

ARN được cấu tạo từ các nguyên tố

Xem đáp án

Đáp án A

ARN cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O, N và P


Câu 4:

Đặc điểm khác biệt của ARN so với phân tử ADN là

Xem đáp án

Đáp án C

ARN chỉ có cấu trúc một mạch, ADN có cấu trúc 2 mạch


Câu 5:

Đâu không phải là đặc điểm thể hiện sự giống nhau giữa ARN với ADN?

Xem đáp án

Đáp án D

Ý D sai, nucleotit trong ADN và trong ARN khác nhau về thành phần đường 5C: trong ADN là đường deoxyribose; còn đường trong ARN là đường ribose


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận