Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 30 (có đáp án): Di truyền học với con người

  • 1158 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một ngành có chức năng chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên có liên quan đến các bệnh, tật di truyền ở người được gọi là

Xem đáp án

Đáp án B

Di truyền y học tư vấn chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên có liên quan đến các bệnh, tật di truyền ở người


Câu 2:

Di truyền y học tư vấn có nhiệm vụ

Xem đáp án

Đáp án C

Di truyền y học tư vấn có nhiệm vụ chẩn đoán, cung cấp thông tin về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã có bệnh này, từ đó cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ, đề phòng và hạn chế hậu quả xấu ở đời sau


Câu 3:

Di truyền học tư vấn không dựa trên cơ sở nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Di truyền học tư vấn không dựa trên kết quả của phép lai phân tích


Câu 4:

Hai người được sinh ra từ hai gia đình có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh thì có nên kết hôn với nhau không?

Xem đáp án

Đáp án D

Hai người được sinh ra từ hai gia đình có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh thì không nên kết hôn với nhau, nếu kết hôn thì không nên sinh con để tránh có con câm điếc (xác suất tới 25%), nếu tìm đối tượng khác để kết hôn thì phải tránh những gia đình có con câm điếc


Câu 5:

Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lòng bị bạch tạng. Từ hiện tượng này có thể rút ra kết luận

Xem đáp án

Đáp án A

Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lồng bị bạch tạng → cả bố và mẹ đều mang gen bệnh


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận