Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 4 (có đáp án): Vai trò của các nguyên tố khoáng

  • 12471 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong?

Xem đáp án

Đáp án C

- Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong dung dịch dinh dưỡng nhưng không có magiê. Bên cạnh đó là một chậu cây đầy đủ dinh dưỡng.

- Đối chứng sự biểu hiện khác nhau giữa 2 cây để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô.


Câu 2:

Khi làm thí nghiệm trồng cây trong chậu đất nhưng thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy ra trước tiên ở những lá già. Nguyên tố khoáng đó là?

Xem đáp án

Đáp án A

- Khi thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy ra trước tiên ở những lá già → Nguyên tố khoáng đó là nitơ.

- Giải thích: Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật. Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục, ATP,… Khi thiếu nitơ, do sự phân giải diệp lục và huy động nguồn nitơ còn lại từ các lá phía dưới (lá già) cho phần phía trên đang tăng trưởng (lá non) cho nên lá già sẽ vàng trước rồi tới lá non.

Khi làm thí nghiệm trồng cây trong chậu đất nhưng thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt (ảnh 1)


Câu 3:

Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án

Đáp án D

Phôtpho là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với cây trồng. Trong cơ thể thực vật, phôtpho là thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim,…

Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật Là thành phần của thành tế bào và màng tế bào (ảnh 1)


Câu 4:

Khi thiếu Photpho, cây có những biểu hiện như?

Xem đáp án

Đáp án B

Phôtpho là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của cây. Phôtpho là thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim. Khi thiếu phôtpho, lá nhỏ, có màu xanh đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

Khi thiếu Photpho, cây có những biểu hiện như lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ (ảnh 1)


Câu 5:

Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như?

Xem đáp án

Đáp án D

Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện: lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường (ảnh 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hồng Nhung Lê Thị

Bình luận


Bình luận