Trắc nghiệm Sinh Học 9 HỆ SINH THÁI Bài 48: Quần thể người

  • 1165 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Những đặc điểm đều có ở quần thể người và các quần thể sinh vật khác là:

Xem đáp án

Quần thể người và quần thể sinh vật có những đặc điểm giống nhau: giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản và tử vong.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Những đặc điểm chỉ có ở quần thể người mà không có ở quần thể sinh vật khác là:

Xem đáp án

Quần thể người còn có những đặc điểm khác mà quần thể sinh vật không có: pháp luật, kinh tế, hôn nhân, giáo dục, văn hóa, xã hội. 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Quần thể người có những nhóm tuổi nào sau đây?

Xem đáp án

Người ta chia dân số thành nhiều nhóm tuổi khác nhau:

+ Nhóm tuổi trước sinh sản: từ sơ sinh đến dưới 15 tuổi

+ Nhóm tuổi sinh sản và lao động: 15 – 64 tuổi

+ Nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng: từ 65 tuổi trở lên

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Đặc điểm của hình tháp dân số trẻ là gì?

Xem đáp án

Tháp dân số trẻ có đáy rộng, cạnh tháp xiên nhiều và đỉnh tháp nhọn, biểu hiện tỉ lệ tử vong cao, tuổi thọ trung bình thấp.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Quần thể người có 3 dạng tháp tuổi như hình sau: Dạng tháp dân số già là:

Tháp dân số già là:

Xem đáp án

Dạng tháp dân số già là dạng c.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận