Trắc nghiệm Sinh Học 9 HỆ SINH THÁI Bài 49: Quần thể xã sinh vật

  • 1376 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Quần xã sinh vật là:

Xem đáp án

Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian có các điều kiện sinh thái tương tự nhau, các sinh vật có mối quan hệ gắn bó như một thể thống nhất.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật ?

Xem đáp án

Một đàn chuột đồng không phải là quần xã sinh vật, mà là một quần thể.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Điểm giống nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật là:

Xem đáp án

Quần thể sinh vật và quần xã sinh vật đều là tập hợp nhiều cá thể sinh vật.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:

Xem đáp án

Quần xã là tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật còn quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?

Xem đáp án

Quần xã có những đặc trưng cơ bản về số lượng và thành phần các loài sinh vật.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

3 tháng trước

Lê Hà

V

2 tháng trước

Vinh Nguyen

Bình luận


Bình luận