Trắc nghiệm Sinh Học 9 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

  • 925 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Vì sao việc giữ gìn thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái?

Xem đáp án

Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ được các loài sinh vật hoang dã và môi trường sống của chúng, là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn hoạt động nào dưới đây?

Xem đáp án

Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn săn bắt thú hoang dã, quí hiếm.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Biện pháp dưới đây góp phần vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên hoang dã là:

Xem đáp án

Các biện pháp A, B, C đều góp phần vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên hoang dã

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc bảo vệ tài nguyên sinh vật:

Xem đáp án

Công nghệ sinh học giúp lưu giữ và nhân nhanh nhiều giống quý hiếm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Các loài rùa biển đang bị săn lùng lấy mai làm đồ mĩ nghệ, số lượng rùa còn lại rất ít, chúng ta cần bảo vệ loài rùa biển như thế nào?

Xem đáp án

Để bảo vệ các loài rùa biển chúng ta cần bảo vệ các bãi cát là bãi đẻ của rùa biển và vận động người dân không đánh bắt rùa biển.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận