Listening - Healthy Lifestyle And Longevity

  • 3608 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your listening skills. Are the sentences true or false?    Your browser does not support the audio element.

Question: He has a small breakfast

Xem đáp án

Đáp án: B

Câu: Anh ấy có bữa ăn sáng nhẹ.

Thông tin: Dan: I have a big breakfast: cereals, toast, bacon and eggs and orange juice.


Câu 5:

Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your listening skills. Are the sentences true or false?    Your browser does not support the audio element.

Question: He goes swimming after classes

Xem đáp án

Đáp án: B

Câu. Anh ấy đi bơi sau giờ học.

Thông tin: Interviewer:  What do you do after classes?

Dan:  Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a café.

=> sai


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận