Listening – Global Warming

  • 5012 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.

Question :Global warming is one of the biggest problems today.

Xem đáp án

Đáp án: B

Câu hỏi. Sự nóng lên toàn cầu là một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay.

=> sai

Thông tin: Global warming is the biggest problem in the world today.


Câu 2:

Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.

Question :Everyone know about it and they are trying to stop it.

Xem đáp án

Đáp án: B

Câu hỏi. Mọi người đều biết về nó và họ đang cố gắng ngăn chặn nó.

=> sai

Thông tin: Everyone know about it but not everyone is trying to stop it.


Câu 3:

Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.

QuestionMany world leaders are more interested in blaming other countries for the crisis.

Xem đáp án

Đáp án: A

Câu hỏi. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đang chú ý đến việc đổ lỗi cho các quốc gia khác về cuộc khủng hoảng này.

=> đúng

Thông tin: Many world leaders are more interested in blaming other countries for the crisis.


Câu 4:

Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.

Question: Countries like China, India and Russia say they will not act unless the UK takes more action.

Xem đáp án

Đáp án: B

Câu hỏi: Các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga cho biết họ sẽ không hành động trừ khi Vương quốc Anh có nhiều hành động hơn.

=> sai

Thông tin: Countries like China, India and Russia say they will not act unless America takes more action.


Câu 5:

Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.

Question: America says it will act when other countries take more action

Xem đáp án

Đáp án: A

Câu hỏi: Mỹ cho biết họ sẽ hành động khi các nước khác hành động nhiều hơn.

=> đúng

Thông tin: America says it will not act until other countries take more action.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

7 tháng trước

Anh Vu Truong

4

6 tháng trước

45. Nguyễn Tuấn Đạt

Bình luận


Bình luận