Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 10 Writing có đáp án

  • 1366 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Will/ robots/ clean/ house/ future?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

câu chia ở thời tương lai đơn vì có mốc thời gian “in the future”

Dịch: Người máy sẽ quét dọn nhà cửa trong tương lai chứ?


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:This/ wireless TV/ run/ solar energy

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: run on st: chạy bằng gì

Dịch: Chiếc tivi không dây này chạy bằng năng lượng mặt trời.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:My/ future/ house/ be/ mountain.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích:

câu chia ở thời tương lai đơn “will + V”

Dịch: Ngôi nhà tương lai của tôi sẽ ở trên núi.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:It/ comfortable/ have/ robot.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

cấu trúc “it’s + adj + to V”: thật là như thế nào khi làm gì

Dịch: Có một con robot thật thoải mái.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: What/ type of house/ you/ want/ have?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích:      

câu hỏi ý muốn thời hiện tại đơn.

Dịch: Bạn muốn sở hữu loại nhà nào?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

1 năm trước

Duyen Vo

rất hay

Bình luận


Bình luận