Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 3. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng có đáp án

  • 171 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ dưới đây
Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Các đoạn thẳng có trên hình vẽ là:

MN; MQ; NQ; ML; LP; MP; NP; QL

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK ( G không trùng với H và K). Hỏi trong ba điểm G, H, K, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem đáp án

Trả lời:

Vì G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK nên G nằm giữa hai điểm H và K.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Điểm P nằm giữa hai điểm M và N thì:

Xem đáp án

Trả lời:

Media VietJack

Điểm P nằm giữa hai điểm M và N thì MP + PN = MN.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có bao nhiêu điểm chung?

Xem đáp án

Trả lời:

Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có duy nhất một điểm chung.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho 10 điểm phân biệt trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, cứ qua hai điểm ta vẽ một đoạn thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Xem đáp án

Trả lời:

Số đoạn thẳng cần tìm là:

\[\frac{{10.\left( {10 - 1} \right)}}{2} = 45\] đoạn thẳng

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận