Trắc nghiệm Toán 7 Bài 17. Thu thập và phân loại dữ liệu có đáp án

  • 777 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các dãy dữ liệu sau, đâu là dãy số liệu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cân nặng của 5 bạn trong lớp ghi lại số cân nặng nên đây là dãy số liệu.

Vậy chọn đáp án C.


Câu 2:

Trong các dãy dữ liệu sau, dãy dữ liệu nào có thể sắp thứ tự?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Đánh giá có thể sắp xếp theo thứ tự từ mức cao nhất đến mức thấp nhất (Xuất sắc, Tốt, Khá, Trung bình).


Câu 3:

Trong các phát biểu sau dữ liệu nào không phải là số liệu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dữ liệu là tên các môn thể thao học sinh yêu thích nên không phải số liệu.

Vậy chọn đáp án D.


Câu 4:

Trong cuộc khảo sát tìm hiểu về cách học của học sinh khối 7 được kết quả như sau:

Có 50% học sinh học qua đọc, viết;

Có 35% học sinh học qua nghe;

Có 10% học sinh học qua vận động;

Có 5% học sinh học qua quan sát.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các hình thức học: đọc viết; nghe; vận động; quan sát không phải là số.

Số lượng học sinh có cách học qua đọc, viết; nghe; vận động; quan sát lần lượt là: 50%, 30%, 10%, 5% là số liệu.

Vậy chọn đáp án C.


Câu 5:

Trong các dãy dữ liệu sau, đâu là dãy số liệu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hàm lượng vitamin C trong một số loại trái cây là những số liệu.

Vậy chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận