Trắc nghiệm Toán 7 Bài 19. Biểu đồ đoạn thẳng có đáp án

  • 646 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biểu đồ đoạn thẳng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu đồ đoạn thẳng có trục nằm ngang biểu diễn thời gian.

Vậy chọn đáp án A.


Câu 2:

Cho biểu đồ

Cho biểu đồTrong biểu đồ trên, biểu diễn khoảng thời gian nào? (ảnh 1)

Trong biểu đồ trên, biểu diễn khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dựa trên biểu đồ ta thấy, biểu đồ biểu diễn dân số Việt Nam từ năm 1979 đến 2019.

Vậy chọn đáp án C.


Câu 3:

Cho biểu đồ

Cho biểu đồMỗi điểm trên biểu đồ biểu diễn thông tin gì? (ảnh 1)

Mỗi điểm trên biểu đồ biểu diễn thông tin gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong biểu đồ trên, mỗi điểm biểu diễn số dân của Việt Nam tại các năm tương ứng, ví dụ: điểm đầu tiên 54,7 biểu diễn dân số Việt Nam năm 1979.

Vậy chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho biểu đồ:

Cho biểu đồ:Lúc 13h, số lượt khách đến cửa hàng là: (ảnh 1)

Lúc 13h, số lượt khách đến cửa hàng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dựa vào biểu đồ ta thấy điểm biểu diễn số lượt khách tại thời điểm 13h là 20.

Vậy có 20 lượt khách đến cửa hàng lúc 13h.

Do đó chọn đáp án C.


Câu 5:

Cho biểu đồ

Cho biểu đồSố dân của Việt Nam từ năm 1979 đến năm 2019 tăng bao nhiêu? (ảnh 1)

Số dân của Việt Nam từ năm 1979 đến năm 2019 tăng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dân số của Việt Nam năm 1979 là 54,7 triệu dân.

Dân số của Việt Nam năm 2019 là 96,2 triệu dân.

Ta có 96,2 – 54,7 = 41,5.

Do đó số dân của Việt Nam từ năm 1979 đến năm 2019 tăng 41,5 triệu dân.

Vậy chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận