Dạng 1. Nhận biết hình có dạng hình hộp chữ nhật hoặc hình lập phương và xác định số mặt, số cạnh, số đỉnh và độ dài cạnh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương có đáp án

  • 839 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình nào dưới đây là đồ vật hoặc kiến trúc có dạng hình hộp chữ nhật, có dạng hình lập phương?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Hình a là hộp quà có dạng hình hộp chữ nhật.

Hình b là khối rubik có dạng hình lập phương.

Hình c là ngôi nhà không có dạng hình hộp chữ nhật cũng không có dạng hình lập phương.

Vậy Hình a có dạng hình hộp chữ nhật; Hình b có dạng hình lập phương.


Câu 2:

Quan sát hình bên dưới và gọi tên đỉnh, cạnh đáy, cạnh bên, đường chéo, mặt đáy, mặt bên của hình lập phương MNPQ.ABCD.
Media VietJack

Xem đáp án

 

Hướng dẫn giải:

Media VietJack

Hình lập phương MNPQ.ABCD trong hình trên có:

+ 8 đỉnh: A, B, C, D, M, N, Q, P;

+ 4 cạnh bên: BN; CP; DQ; AM;

+ 8 cạnh đáy: MN; NP; PQ; QM; AB; BC; CD; DA;

+ 4 đường chéo: ND, QB, MC, PA;

+ 4 mặt bên: AMNB, MQDA, PQDC, NPCB;

+ 2 mặt đáy: ABCD, MNPQ.


Câu 3:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’, có AB = 5 cm, tìm độ dài cạnh DC?
Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Vì ABCD.A’B’C’D’ là hình hộp chữ nhật nên mặt đáy ABCD là hình chữ nhật, do đó ta có: AB = DC = 5cm.

Vậy DC = 5cm.


Câu 4:

Số mặt, số đỉnh, số cạnh của hình lập phương là:

Xem đáp án
 

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: B

Media VietJack

Hình lập phương có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.


Câu 5:

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (Hình dưới) và nêu các góc ở đỉnh F?
Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Quan sát hình vẽ, ta thấy các góc vuông ở đỉnh F là: góc BFE, góc BFG, góc EFG.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận