Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 11. Định lí và chứng minh định lí (Nhận biết) có đáp án

  • 733 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Định lí là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Định lí là một khẳng định được suy ra từ những khẳng định đúng đã biết.


Câu 2:

Chứng minh định lí là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận.


Câu 3:

Hoàn thành định lí sau: “ Hai góc đối đỉnh thì...”

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.


Câu 4:

Giả thiết của định lí là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Giả thiết của định lí là điều được cho biết.


Câu 5:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Trong một định lí, giả thiết là điều được cho biết. Khẳng định A sai.

Trong một định lí, kết luận là điều được suy ra. Khẳng định B đúng.

Trong một định lí, phải có cả giả thiết và kết luận. Khẳng định C và D sai.

Chọn đáp án B.


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

L

8 tháng trước

Lê Phương thảo

Bình luận


Bình luận