Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 17 (có đáp án): Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

  • 2243 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Một viên bi lăn từ đỉnh mặt phẳng nghiêng như hình vẽ. Ở tại vị trí nào viên bi có thế năng lớn nhất.

Trắc nghiệm: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng | Lý thuyết, Bài tập Vật Lí lớp 8 có đáp án

Xem đáp án

Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.

⇒ Đáp án A


Câu 2:

Quan sát dao động một con lắc như hình vẽ. Tại vị trí nào thì thế năng hấp dẫn là lớn nhất, nhỏ nhất?

Trắc nghiệm: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng | Lý thuyết, Bài tập Vật Lí lớp 8 có đáp án

Xem đáp án

Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.

⇒ Tại A và C là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất

⇒ Đáp án D


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đầy đủ nhất khi nói về sự chuyển hóa cơ năng?

Xem đáp án

Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng và ngược lại, cơ năng bảo toàn

⇒ Đáp án D


Câu 4:

 Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi cơ năng đã chuyển hóa như thế nào?

Xem đáp án

Trong quá trình rơi thế năng chuyển hóa thành động năng

⇒ Đáp án B


Câu 5:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự bảo toàn cơ năng.

Xem đáp án

Động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn.

⇒ Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận