Trắc nghiệm Vật li 8 Bài 19 (có đáp án): Các chất được cấu tạo như thế nào?

  • 4006 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Các chất được cấu tạo từ

Xem đáp án

Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử

⇒ Đáp án B


Câu 2:

 Chọn phát biểu sai?

Xem đáp án

Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách

⇒ Đáp án D


Câu 3:

Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt lâu ngày vẫn bị xẹp?

Xem đáp án

Quả bóng bay dù được buộc chặt lâu ngày vẫn bị xẹp vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài

⇒ Đáp án D


Câu 4:

 Chọn phát biểu đúng?

Xem đáp án

Nguyên tử, phân tử là những hạt vô cùng nhỏ bé, mắt thường không thể nhìn thấy được. Giữa các nguyên tử, phân tử của bất kỳ chất nào cũng có khoảng cách.

⇒ Đáp án A


Câu 5:

 Vì sao chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa?

Xem đáp án

Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa vì lực liên kết giữa các phân tử khí rất yếu

⇒ Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

꧁๖ۣۜ♡Tυấη❤ηɦư꧂♡
14:46 - 17/03/2022

đề khó vãi