Trắc nghiệm Vật Lí 8 Bài 20: (có đáp án) Công thức tính nhiệt lượng (phần 2)

  • 1946 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Nhiệt lượng mà vật nhận được hay tỏa ra phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Đáp án D

Nhiệt lượng của vật phụ thuộc vào:

     + Khối lượng

     + Độ tăng nhiệt độ của vật

     + Nhiệt dung riêng của chất làm nên vật.


Câu 2:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án

Đáp án D

Nhiệt lượng của vật phụ thuộc vào:

     + Khối lượng

     + Độ tăng nhiệt độ của vật

     + Nhiệt dung riêng của chất làm nên vật.


Câu 3:

Chọn câu đúng khi nói về nhiệt dung riêng:

Xem đáp án

Đáp án B

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm

 10C(1K)


Câu 4:

…….. của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm 10C(1K)

Xem đáp án

Đáp án A

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm

 10C(1K)


Câu 5:

Đơn vị của nhiệt dung riêng của vật là:

Xem đáp án

Đáp án C

Đơn vị của nhiệt dung riêng là: J/kg.K


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận