Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 21 (có đáp án): Nhiệt năng

  • 3807 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhiệt năng của một vật là

Xem đáp án

Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

⇒ Đáp án B


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng về mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ:

Xem đáp án

Nhiệt năng có quan hệ chặt chẽ với nhiệt độ. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.

⇒ Đáp án D


Câu 3:

Nhiệt do ngọn nến tỏa ra theo hướng nào?

Xem đáp án

Nhiệt do ngọn nến tỏa ra theo mọi hướng

⇒ Đáp án D


Câu 4:

Khi bỏ một thỏi kim loại đã được nung nóng đến (90oC)  vào một cốc ở nhiệt độ trong phòng (khoảng 24oC) nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước thay đổi như thế nào?

Xem đáp án

Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn ⇒ Khi bỏ một thỏi kim loại đã được nung nóng đến 90°C vào một cốc ở nhiệt độ trong phòng (khoảng 24°C) nhiệt năng của thỏi kim loại giảm và của nước tăng do nhiệt độ của thỏi kim loại hạ xuống và nhiệt độ của nước tăng lên

⇒ Đáp án C


Câu 5:

Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật?

Xem đáp án

Nhiệt năng của vật có thể thay đổi bằng 2 cách: Thực hiện công và truyền nhiệt.

⇒ Đáp án B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Hường

Bình luận


Bình luận