Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 28 (có đáp án): Động cơ nhiệt

  • 1643 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt?

Xem đáp án

Động cơ nhiệt là động cơ trong đó một phần năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy chuyển hóa thành cơ năng => Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thủy điện không phải là động cơ nhiệt

=> Đáp án C


Câu 2:

Một ô tô chạy 100 km với lực kéo không đổi là 700 N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Hiệu suất của động cơ ô tô đó là bao nhiêu? Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107 J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m3

Xem đáp án

6 lít = 6dm3=6.10-3m3

- Công có ích mà ô tô thực hiện:

A = F.s = 700.100.103=7.107J

- Nhiệt lượng do 6 lít xăng tỏa ra:

Qta=m.q=D.V.q=700.6.10-3.4,6.107=19,32.107J

- Hiệu suất của động cơ ô tô đó:

H=AQ.100%=7.10719,32.107.100=36,23%

⇒ Đáp án D


Câu 3:

Các kì của động cơ nổ 4 kì diễn ra theo thứ tự:

Xem đáp án

Các kì của động cơ nổ 4 kì diễn ra theo thứ tự: Hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệu, thoát khí

⇒ Đáp án D


Câu 4:

Biểu thức nào sau đây xác định hiệu suất của động cơ nhiệt?

Xem đáp án

Biểu thức xác định hiệu suất của động cơ nhiệt: H = A/Q

⇒ Đáp án C


Câu 5:

Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất 3,2 kW chuyển động với vận tốc 45 km/h sẽ đi được bao nhiêu km? Biết hiệu suất của động cơ là 25%, năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107 J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m3

Xem đáp án

Nhiệt lượng do 2 lít xăng tỏa ra là:

Qtoa=m.q=D.V.q=700.2.103.4,6=6,44.107J

Ta có: H = A/Q

⇒ Công có ích của động cơ: A = H.Q

= 0,25.6.44.107=1,61.107J

Ta có: P = A/t

⇒ Thời gian xe máy đã đi là:

t=AP=1,61.1073,2.103=5031,25s=1,4h

Quãng đường xe máy đi được: s = v.t

= 45.1,4= 63 km

⇒ Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận