Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 6 (có đáp án): Lực ma sát

  • 4674 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

 Có mấy loại lực ma sát?

Xem đáp án

Có 3 loại lực ma sát: Ma sát nghỉ, ma sát lăn và ma sát trượt

⇒ Đáp án C


Câu 2:

 Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?

Xem đáp án

Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn không phải là lực ma sát

⇒ Đáp án C


Câu 3:

Khi xe đang chuyển động, muốn xe dừng lại, người ta dùng phanh để:

Xem đáp án

Khi xe đang chuyển động, muốn xe dừng lại, người ta dùng phanh để tăng ma sát trượt giữa má phanh và bánh xe làm xe dừng lại

⇒ Đáp án A


Câu 4:

Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là:

Xem đáp án

Lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là lực ma sát lăn

⇒ Đáp án C


Câu 5:

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Xem đáp án

Khi viết phấn trên bảng xuất hiện lực ma sát trượt

⇒ Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Huỳnh Kim Ngọc Bích

Bình luận


Bình luận