Trắc nghiệm Vật li 8 Chương 2 (có đáp án): Nhiệt học

  • 2188 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?

Xem đáp án

Tính chất chỉ có thế năng, không có động năng không phải của nguyên tử, phân tử.

⇒ Đáp án D


Câu 2:

Khi nhiệt độ của một vật tăng lên thì:

Xem đáp án

Khi nhiệt độ của một vật tăng lên thì động năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng.

⇒ Đáp án A


Câu 3:

Đổ một chất lỏng có khối lượng m1, nhiệt dung riêng c1và nhiệt độ t1 vào một chất lỏng có khối lượng m2=2m1, nhiệt dung riêng c2=12c1 và nhiệt độ t2>t1. Nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường (cốc đựng, không khí…) thì khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ t của hai chất lỏng trên có giá trị là

Xem đáp án

Nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường (cốc đựng, không khí…) thì khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ t theo phương trình cân bằng nhiệt ta có: Nhiệt lượng thu vào và tỏa ra bằng nhau nên

Vì m2=2m1 nhiệt dung riêng c2=12c1

m1c1ct1=12.2m1c1t2=m1c1t1=m1c1t2

t1=tt=2t-t1=t2 - tt=t1+t22

⇒ Đáp án B


Câu 4:

 Một ô tô chạy quãng đường 100 km với lực kéo 700 N thì tiêu thụ hết 4 kg xăng. Biết khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg xăng ta thu được nhiệt lượng 46.106J. Hiệu suất của động cơ là:

Xem đáp án

Công có ích động cơ sinh ra:

A = 100000.700 = 7.107 J

Nhiệt năng xăng cháy sinh ra:

Q = q.m =46.106.4 = 18,4.107 J

Hiệu suất của động cơ là:

H=7.10718,4.107=0,38=38%

⇒ Đáp án D


Câu 5:

Hạt phấn hoa chuyển động không ngừng trong nước về mọi phía trong chuyển động Brao là do:

Xem đáp án

Hạt phấn hoa chuyển động không ngừng trong nước về mọi phía trong chuyển động Brao là do phân tử nước chuyển động hỗn độn không ngừng va chạm vào các hạt phấn hoa

⇒ Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nek Lanh

khá đúng nội dung mik hok mik rất thik

Bình luận


Bình luận