Câu hỏi:

02/12/2022 6,659

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm được chỉ ra :
a) fx=x+3x1   khi x1 1       khi x=1(tại x = 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Ta có: f1=1+311=1

limx1fx=limx1x+3x1=1=f1 hàm số liên tục tại x=1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

b) fx=x52x13  khi x>5x52+3   khi x5 (tại x = 5)

Xem đáp án » 02/12/2022 3,124

Câu 2:

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm được chỉ ra:
a) fx=27x+5x2x3x23x+2 khi x21                          khi x=2(tại x = 2)

Xem đáp án » 02/12/2022 2,423

Câu 3:

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm được chỉ ra :
b) fx=x+32x1   khi x1 14                khi x=1              (tại x = 1)

Xem đáp án » 02/12/2022 2,004

Câu 4:

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm được chỉ ra:

a) fx=1cosx   khi x0x+1     khi x>0 (tại x = 0)

Xem đáp án » 02/12/2022 790

Câu 5:

b) fx=x12x1   khi x<12x            khi x1(tại x = 1)

Xem đáp án » 02/12/2022 365

Bình luận


Bình luận