Câu hỏi:

02/12/2022 1,992

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm được chỉ ra :
b) fx=x+32x1   khi x1 14                khi x=1              (tại x = 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b) Ta có: f1=14

limx1fx=limx1x+32x1=limx1x+32x+3+2x1x+3+2=limx11x+3+2=f1
=>  hàm số liên tục tại x = 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm được chỉ ra :
a) fx=x+3x1   khi x1 1       khi x=1(tại x = 1)

Xem đáp án » 02/12/2022 6,623

Câu 2:

b) fx=x52x13  khi x>5x52+3   khi x5 (tại x = 5)

Xem đáp án » 02/12/2022 3,104

Câu 3:

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm được chỉ ra:
a) fx=27x+5x2x3x23x+2 khi x21                          khi x=2(tại x = 2)

Xem đáp án » 02/12/2022 2,409

Câu 4:

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm được chỉ ra:

a) fx=1cosx   khi x0x+1     khi x>0 (tại x = 0)

Xem đáp án » 02/12/2022 774

Câu 5:

b) fx=x12x1   khi x<12x            khi x1(tại x = 1)

Xem đáp án » 02/12/2022 363

Bình luận


Bình luận