Câu hỏi:

02/12/2022 3,106

b) fx=x52x13  khi x>5x52+3   khi x5 (tại x = 5)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b) Ta có: f5=552+3=3

Lại có limx5fx=limx5x52+3=3

Và limx5+fx=limx5+x52x13=limx5+x52x1+32x132x1+3=limx5+2x1+32=3

Từ đó f5=limx5fx hàm số liên tục tại x = 5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm được chỉ ra :
a) fx=x+3x1   khi x1 1       khi x=1(tại x = 1)

Xem đáp án » 02/12/2022 6,629

Câu 2:

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm được chỉ ra:
a) fx=27x+5x2x3x23x+2 khi x21                          khi x=2(tại x = 2)

Xem đáp án » 02/12/2022 2,410

Câu 3:

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm được chỉ ra :
b) fx=x+32x1   khi x1 14                khi x=1              (tại x = 1)

Xem đáp án » 02/12/2022 1,999

Câu 4:

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm được chỉ ra:

a) fx=1cosx   khi x0x+1     khi x>0 (tại x = 0)

Xem đáp án » 02/12/2022 779

Câu 5:

b) fx=x12x1   khi x<12x            khi x1(tại x = 1)

Xem đáp án » 02/12/2022 363

Bình luận


Bình luận