Câu hỏi:

07/12/2022 470

Tìm nguyên hàm của hàm số fx=ln1+x2x+2017xlne.x2+ex2+1 ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn:

Đặt I=ln1+x2x+2017xlne.x2+ex2+1dx

+Ta có : I=ln1+x2x+2017xlne.x2+ex2+1dx=xln1+x2+2017xx2+1ln1+x2+lnedx=xln1+x2+2017x2+1ln1+x2+1dx

+ Đặt : t=ln1+x2+1dt=2x1+x2dx

I=t+20162tdt=121+2016tdt=12t+1008lnt+CI=12lnx2+1+12+1008lnlnx2+1+1+C=12lnx2+1+1008lnlnx2+1+1+C

Vậy đáp án đúng là đáp án D.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Họ nguyên hàm của hàm số  f(x)=lnxx  là:

Xem đáp án » 16/12/2022 4,491

Câu 2:

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x)=2x+1(x+2)2 trên khoảng 2;+ 

Xem đáp án » 07/12/2022 3,257

Câu 3:

Họ nguyên hàm của hàm số fx=1sinx là:

Xem đáp án » 16/12/2022 2,922

Câu 4:

Chof(x)dx=F(x)+C. Khi đó với a ¹ 0, ta có f(ax+b)dx bằng:

Xem đáp án » 16/12/2022 2,019

Câu 5:

Họ nguyên hàm Fx của hàm số fx=cot2x là :

Xem đáp án » 16/12/2022 1,926

Câu 6:

Tìm hàm số F(x) biết rằng  F’(x) = 4x3 – 3x2 + 2 và F(-1) = 3

Xem đáp án » 16/12/2022 1,470

Câu 7:

Tìm J=ex.sinxdx?

Xem đáp án » 16/12/2022 1,442

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK