Câu hỏi:

07/12/2022 181

Tìm I=sinxsinx+cosxdx?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn:

Đặt : T=cosxsinx+cosxdx

I+T=sinxsinx+cosxdx+cosxsinx+cosxdx=sinx+cosxsinx+cosxdx=x+C1                  1

Ta lại có :

IT=sinxsinx+cosxdxcosxsinx+cosxdx=sinxcosxsinx+cosxdx=IT=dsinx+cosxsinx+cosx=lnsinx+cosx+C2             2

Từ 1;2 ta có hệ: I+T=x+C1IT=lnsinx+cosx+C2I=12xlnsinx+cosx+CT=12x+lnsinx+cosx+C

Vậy đáp án đúng là đáp án D .

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Họ nguyên hàm của hàm số  f(x)=lnxx  là:

Xem đáp án » 16/12/2022 4,510

Câu 2:

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x)=2x+1(x+2)2 trên khoảng 2;+ 

Xem đáp án » 07/12/2022 3,265

Câu 3:

Họ nguyên hàm của hàm số fx=1sinx là:

Xem đáp án » 16/12/2022 2,948

Câu 4:

Chof(x)dx=F(x)+C. Khi đó với a ¹ 0, ta có f(ax+b)dx bằng:

Xem đáp án » 16/12/2022 2,026

Câu 5:

Họ nguyên hàm Fx của hàm số fx=cot2x là :

Xem đáp án » 16/12/2022 1,932

Câu 6:

Tìm hàm số F(x) biết rằng  F’(x) = 4x3 – 3x2 + 2 và F(-1) = 3

Xem đáp án » 16/12/2022 1,479

Câu 7:

Tìm J=ex.sinxdx?

Xem đáp án » 16/12/2022 1,464

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK