Câu hỏi:

07/08/2020 730

Cho cấp số cộng có 8 số hạng. Số hạng đầu bằng 3, số hạng cuối bằng 24. Tính tổng các số hạng này

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Ta có u1=3;u8=24;n=8

S=3+24.82=108

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết ba số xen giữa các số 2 và 22 để được cấp số cộng có 5 số hạng.

Tính tổng của ba số viết xen giữa đó ?

Xem đáp án » 07/08/2020 27,788

Câu 2:

Cho cấp số cộng (un) có: u1=0,1;  d=0,1. Số hạng thứ 7 của cấp số cộng này là: 

Xem đáp án » 07/08/2020 17,081

Câu 3:

Cho a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 07/08/2020 3,777

Câu 4:

Cho dãy số (un) có d = –2; S8 = 72. Tính u1 ?

Xem đáp án » 07/08/2020 2,693

Câu 5:

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn u5+3u3u2=213u72u4=34

Tính tổng 15 số hạng đầu của cấp số 

 

Xem đáp án » 07/08/2020 1,570

Câu 6:

Cho các dãy số (un) sau :  

1.un=3n+1

2.un=45n

3.un=2n+35

4.un=n+1n

Hỏi có bao nhiêu dãy số là cấp số cộng ?

Xem đáp án » 07/08/2020 1,264

Câu 7:

Cho tứ giác ABCD biết 4 góc của tứ giác lập thành một cấp số cộng và góc A nhỏ nhất bằng 30o. Tìm công sai d ? 

Xem đáp án » 07/08/2020 1,210

Bình luận


Bình luận