Câu hỏi:

15/04/2021 114

Tính B=1+5cosα32cosα biết tanα2=2

Trả lời:

Đáp án D

Ta có:

tan2α2=sin2α2cos2α2=1cosα21+cosα2=1cosα1+cosα1cosα=tan2α21+cosα

Đặt tanα2=t thì cosα=1t21+t2

Với t = 2 cosα=141+4=35

Suy ra B=1+5353235=2215=1021

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ta có sin8x+cos8x=a64+b16cos4x+c64cos8x với a,bQ. Khi đó a – 5b + c bằng:

Xem đáp án » 15/04/2021 965

Câu 2:

Tính giá trị của G=cos2π6+cos22π6+...+cos25π6+cos2π

Xem đáp án » 15/04/2021 512

Câu 3:

Cho sinacosa=34. Tính sin2a

Xem đáp án » 15/04/2021 510

Câu 4:

Giá trị của biểu thức A=tan2π24+cot2π24 bằng:

Xem đáp án » 15/04/2021 264

Câu 5:

Biểu thức 2cos2x14tanπ4xsin2π4+x có kết quả rút gọn bằng:

Xem đáp án » 15/04/2021 218

Câu 6:

Tính E=sinπ5+sin2π5+...+sin9π5

Xem đáp án » 15/04/2021 165

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »