Câu hỏi:

11/02/2022 68

Câu 11. Thực đơn của bữa ăn có người phục vụ thể hiện rõ:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Bữa ăn có người phục vụ phụ thuộc vào số người ăn, kinh phí mà sẽ có số món, cấu trúc món, cách phục vụ khác nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 10. Bữa ăn có người phục vụ phụ thuộc vào:

Xem đáp án » 11/02/2022 94

Câu 2:

Câu 1. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, cần chú ý đến mấy điểm?

Xem đáp án » 11/02/2022 88

Câu 3:

Câu 3. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, điểm đầu tiên cần lưu ý là:

Xem đáp án » 11/02/2022 88

Câu 4:

Câu 4. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, điểm thứ hai cần lưu ý là:

Xem đáp án » 11/02/2022 76

Câu 5:

Câu 9. Đặc điểm bữa ăn có người phục vụ:

Xem đáp án » 11/02/2022 66

Câu 6:

Câu 2. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, cần chú ý đến:

Xem đáp án » 11/02/2022 61

Bình luận


Bình luận