Câu hỏi:

11/02/2022 60

Câu 13. Hình ảnh nào sau đây thể hiện bữa ăn có người phục vụ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hình A là bữa ăn tự phục vụ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 10. Bữa ăn có người phục vụ phụ thuộc vào:

Xem đáp án » 11/02/2022 93

Câu 2:

Câu 1. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, cần chú ý đến mấy điểm?

Xem đáp án » 11/02/2022 88

Câu 3:

Câu 3. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, điểm đầu tiên cần lưu ý là:

Xem đáp án » 11/02/2022 86

Câu 4:

Câu 4. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, điểm thứ hai cần lưu ý là:

Xem đáp án » 11/02/2022 72

Câu 5:

Câu 11. Thực đơn của bữa ăn có người phục vụ thể hiện rõ:

Xem đáp án » 11/02/2022 67

Câu 6:

Câu 9. Đặc điểm bữa ăn có người phục vụ:

Xem đáp án » 11/02/2022 66

Câu 7:

Câu 2. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, cần chú ý đến:

Xem đáp án » 11/02/2022 60

Bình luận


Bình luận