Câu hỏi:

18/06/2019 22,191

Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số (un), biết: un=n2+3n+1n+1

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B.

Ta có:

un+1 > un n 1 dãy (un) là dãy số tăng.

un >  = n + 1 2 dãy (un) bị chặn dưới.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy số (un) với u1=2un+1-un=2n-1.Số hạng tổng quát của dãy số là số hạng nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 95,930

Câu 2:

Cho dãy số (un) với u1=1un+1=un+n2. Số hạng tổng quát của dãy số là số hạng nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 89,543

Câu 3:

Bốn số nguyên lập thành cấp số cộng, biết tổng của chúng bằng 20, tổng nghịch đảo của chúng bằng 25/24. Tìm công sai d?

Xem đáp án » 18/06/2019 23,552

Câu 4:

Cho cấp số cộng (un); công sai d. Biết u2 + u22 = 40. Tính S23

Xem đáp án » 18/06/2019 19,442

Câu 5:

Cho cấp số cộng (un); công sai d. Biết  u4 + u8 + u12 + u16 = 224. Tính: S19

Xem đáp án » 18/06/2019 18,402

Câu 6:

Cho tam giác ABC  có độ dài các cạnh là a; b; c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Biết tanA2tanC2=xy(x;yN) , giá trị x + y  là:

Xem đáp án » 18/06/2019 17,875

Bình luận


Bình luận