70 câu trắc nghiệm Dãy số, Cấp số cộng, Cấp số nhân nâng cao (P1)

  • 16371 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Cho dãy số (un) với u1=2un+1-un=2n-1.Số hạng tổng quát của dãy số là số hạng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn A.

Ta có: 

Cộng hai vế ta được un = 2 + 1 + 3 + 5 + … + (2n – 3) = 2 + (n – 1)2


Câu 3:

Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số (un), biết: un=n2+3n+1n+1

Xem đáp án

Chọn B.

Ta có:

un+1 > un n 1 dãy (un) là dãy số tăng.

un >  = n + 1 2 dãy (un) bị chặn dưới.


Câu 5:

Cho tam giác ABC nhọn biết 3 góc của tam giác lập thành một cấp số cộng ; số đo góc A nhỏ nhất sin A=22.Tìm các góc của tam giác?

Xem đáp án

Chọn A.

Ta có  và tam giác ABC nhọn nên A = 45º.

A + B + C = 180 º B + C = 180º - 45º = 135º

Do 3 góc tam giác lập thành cấp số cộng ; số đo góc A nhỏ nhất nên B = A + d; C = A + 2d.

Khi đó: B + C = A + d + A + 2d = 2A + 3d 3d = 135º - 2.45º = 45º

d = 15º B = A + d = 60º; C = A + 2d = 75º


4

Đánh giá trung bình

50%

25%

25%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Ánh Trần Lê

bài này dễ nhưng có hiệu quả trong việc kiểm tra môn toán ạ

3 năm trước

Quỳnh Như Lê

B

2 năm trước

Bùi Quốc Khánh

2 năm trước

Nga Phạm Quỳnh

Bình luận


Bình luận