Câu hỏi:

18/06/2019 1,579

Cho tam giác ABC nhọn biết 3 góc của tam giác lập thành một cấp số cộng ; số đo góc A nhỏ nhất sin A=22.Tìm các góc của tam giác?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A.

Ta có  và tam giác ABC nhọn nên A = 45º.

A + B + C = 180 º B + C = 180º - 45º = 135º

Do 3 góc tam giác lập thành cấp số cộng ; số đo góc A nhỏ nhất nên B = A + d; C = A + 2d.

Khi đó: B + C = A + d + A + 2d = 2A + 3d 3d = 135º - 2.45º = 45º

d = 15º B = A + d = 60º; C = A + 2d = 75º

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy số (un) với u1=2un+1-un=2n-1.Số hạng tổng quát của dãy số là số hạng nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 95,800

Câu 2:

Cho dãy số (un) với u1=1un+1=un+n2. Số hạng tổng quát của dãy số là số hạng nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 89,308

Câu 3:

Bốn số nguyên lập thành cấp số cộng, biết tổng của chúng bằng 20, tổng nghịch đảo của chúng bằng 25/24. Tìm công sai d?

Xem đáp án » 18/06/2019 23,507

Câu 4:

Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số (un), biết: un=n2+3n+1n+1

Xem đáp án » 18/06/2019 22,156

Câu 5:

Cho cấp số cộng (un); công sai d. Biết u2 + u22 = 40. Tính S23

Xem đáp án » 18/06/2019 19,380

Câu 6:

Cho cấp số cộng (un); công sai d. Biết  u4 + u8 + u12 + u16 = 224. Tính: S19

Xem đáp án » 18/06/2019 18,355

Câu 7:

Cho tam giác ABC  có độ dài các cạnh là a; b; c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Biết tanA2tanC2=xy(x;yN) , giá trị x + y  là:

Xem đáp án » 18/06/2019 17,862

Bình luận


Bình luận