Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 9 Học kì 2 có đáp án(Đề 1)

  • 1506 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn?

Xem đáp án

Sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (5đ)

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 9 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)


Câu 2:

Khi tiến hành vạch dấu để lắp đặt mạch bảng điện cần chú ý những gì?

Xem đáp án

 

Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm các bước:

- Vạch dấu (1đ)

- Khoan lỗ bảng điện (1đ)

- Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện (1đ)

- Nối dây mạch điện (1đ)

- Kiểm tra (1đ)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Công nghệ lớp 9 có đáp án hay khác:

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận