15 câu hỏi Trắc nghiệm Thường biến có đáp án

  • 1380 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thường biến là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Nguyên nhân gây ra thường biến là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Biểu hiện dưới đây là của thường biến:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Thường biến xảy ra mang tính chất:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Ý nghĩa của thường biến là:

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận