Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa 11 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 1

  • 756 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây là ankan?

Xem đáp án

Đáp án B

Ankan có công thức chung là \({C_n}{H_{2n + \,2}}\)với n ≥ 1.

C2H6 là ankan.


Câu 2:

Chất nào sau đây có đồng phân mạch cacbon?

Xem đáp án

Đáp án D

Các ankan có từ 4 nguyên tử C trở lên sẽ có đồng phân mạch cacbon.


Câu 3:

Ankan có khả năng tham gia phản ứng

Xem đáp án

Đáp án A

Ankan có khả năng tham gia phản ứng thế với halogen.

Ví dụ:

CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl


Câu 4:

Anken có công thức tổng quát là

Xem đáp án

Đáp án B

Anken có công thức tổng quát là CnH2n (n ≥ 2).


Câu 5:

Số đồng phân ankin có công thức phân tử C4H6

Xem đáp án

Đáp án B

Các đồng phân ankin có công thức phân tử C4H6 là:

CH≡C-CH2-CH3 và CH3-C≡C-CH3.

Vậy có tất cả 2 đồng phân ankin có công thức phân tử C4H6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận