Đề kiểm tra học kì 2 Địa lí 10 Kết nối tri thức có đáp án - Đề 2

  • 466 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Các hình thức sản xuất có vai trò đặc biệt trong công nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp được thể hiện ở việc

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Dầu khí không phải là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Trữ lượng dầu mỏ trên thế giới tập trung lớn nhất ở

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận