Đề thi Học kì 1 Vật lí 8 có đáp án (Đề 1)

  • 1920 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng khi nói về tốc độ trung bình?

Xem đáp án

A. Đúng

B. Sai – Vì tốc độ trung bình không phải là trung bình cộng của tốc độ.

C. Sai – Vì trong chuyển động không đều thì tốc độ trung bình thay đổi theo thời gian.

D. Sai – Vì trong chuyển động đều tốc độ không thay đổi theo thời gian.

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Lực là đại lượng véctơ vì

Xem đáp án

Một đại lượng vừa có độ lớn, phương và chiều được gọi là đại lượng véctơ.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Khi một vật nhúng trong lòng chất lỏng, vật nổi lên khi

Xem đáp án

Điều kiện vật nổi, vật chìm:

- Vật nổi lên khi: FA>P (dl>dv)

- Vật lơ lửng khi: FA= P (dl= dv)

- Vật chìm xuống khi: FA< P (dl</>

< dv</>)

Trong đó:

+ dl là trọng lượng riêng của chất lỏng.

+ dvlà trọng lượng riêng của vật.

+ P là trọng lượng của vật.

+ FA lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật.

=> Khi một vật nhúng trong lòng chất lỏng, vật nổi lên khi trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Móc một quả nặng vào lực kế, số chỉ của lực kế 20 N. Nhúng chìm quả nặng đó vào trong nước thì số chỉ của lực kế

Xem đáp án

Nhúng chìm quả nặng vào trong nước thì quả nặng chịu thêm tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét hướng từ dưới lên trên nên số chỉ của lực kế giảm đi.

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Tại sao khi lặn sâu người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn?

Xem đáp án

Khi lặn sâu người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn vì khi lặn càng sâu, áp suất của nước tác dụng lên người thợ lặn càng lớn.

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận