Bài tập rèn luyện kĩ năng

  • 794 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ ?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Chất nào sau đây trong phân tử có liên kết đôi ?

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận