Trắc nghiệm Chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 1: Bài tập về tính chất hóa học của Anđehit, Xeton và Axit cacboxylic ( có đáp án )

  • 345 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Khử hoá hoàn toàn một lượng andehit đơn chức, mạch hở A cần V lit khí H2 . Sản phẩm thu được cho tác dụng với Na cho V/4 lit H2 đo cùng điều kiện. A là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là :

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận