Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Đề kiểm tra một tiết chuyên đề VII có đáp án

  • 337 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho các chất: C6H5CH3 (1); p-CH3C6H4C2H5 (2); C6H5C2H3 (3); o-CH3C6H4CH3 (4). Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là:

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2:

Phản ứng benzen tác dụng với clo tạo C6H6Cl6 xảy ra trong điều kiện:

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3:

Phương pháp chủ yếu để chế biến dầu mỏ là:

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4:

Chất cấu tạo như sau có tên gọi là gì ?

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có mặt bột Fe), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận