Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 17 (có đáp án): Lao động và việc làm (Phần 2)

  • 5137 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Lao động nước ta chủ yếu tập chung ở các ngành nông - lâm nghiệp chủ yếu là do

Xem đáp án

Giải thích: Nước ta xuất phát từ một nền nông nghiệp lạc hậu, cần nhiều lao động làm việc thủ công không yêu cầu cao về trình độ chuyên môn nên hầu hết lao động của nước ta hoạt động trong ngành nông - lâm nghiệp.

Đáp án: A.


Câu 2:

Thu nhập bình quân của lao động nước ta thuộc loại thấp trên thế giới là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/75 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C.


Câu 3:

Nguồn lao động nước ta dồi dào, điều đó cho thấy

Xem đáp án

Giải thích: Nguồn lao động nước ta dồi dào, mỗi năm số nước trong độ tuổi lao động tăng thêm khoảng 1 triệu người. Chính vì thế, số người trong độ tuổi lao động (15 - 59 tuổi) theo quy định của nhà nước là lớn.

Đáp án: A.


Câu 4:

Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế ở nước ta thay đổi, chủ yếu do

Xem đáp án

Giải thích: Sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa (giảm khi vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III) cũng kéo theo sự thay đổi về sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành kinh tế ở nước ta.

Đáp án: B.


Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu khiến tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn cao là do

Xem đáp án

Giải thích: Ở các vùng nông thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp, rất ít các hoạt động phi nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp lại có tính mùa vụ, có một khoảng thời gian nhàn dỗi, vì vậy, tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn cao (3,4% - 2018).

Đáp án: A.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Kim Ngân

Bình luận


Bình luận