Trắc nghiệm Địa Lí 12 BÀI 33. Vấn đề về chuyển địch kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông hồng

  • 2771 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 49 phút

Câu 1:

Đồng bằng sông Hồng là vùng có diện tích

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đồng bằng sông Hồng là vùng có diện tích nhỏ nhất nước ta.


Câu 2:

Trong 7 vùng kinh tế của cả nước, Đồng bằng sông Hồng có

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trong 7 vùng kinh tế của nước, Đồng bằng sông Hồng có số dân đứng hàng thứ

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Trong 7 vùng kinh tế của nước, Đồng bằng sông Hồng có số dân đứng hàng thứ nhất.


Câu 4:

Điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Điểm không đúng với vị trí địa lí của Đồng bằng sông Hồng là giáp với Trung Quốc (ĐBSH không giáp với TQ).


Câu 5:

Tỉnh nào sau đây không thuộc Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Tỉnh không thuộc Đồng bằng sông Hồng là Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dương Thuỷ
19:59 - 09/04/2021

4 sai

Đỗ Văn Mạnh
21:55 - 03/05/2021

Đúng mà bạn. DB sông Hồng ko giáp Trung Quốc nha

Mai Mạnh Duy
00:10 - 05/05/2023

Câu 36 trời ơi câu 36, cái qq gì dẫy