Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 36 (có đáp án): Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Nam Trung Bộ Phần 2

  • 3894 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Các bãi biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/163 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 2:

Các hải cảng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/163 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/163 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang khởi sắc, phần lớn là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/163 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 5:

Để phát triển công nghiệp, vấn đề cần quan tâm nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/165 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trần Nhung

goooodddđ

Bình luận


Bình luận