Trắc nghiệm Phenol có đáp án (Thông hiểu)

  • 110 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Cho 0,01 mol phenol tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc. Phát biểu nào sau đây không đúng

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận