Trắc nghiệm Phenol có đáp án (Thông hiểu)

  • 1887 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 4:

Cho 0,01 mol phenol tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc. Phát biểu nào sau đây không đúng

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận